Näkyvyysklikkaamalla

12 huhtikuuta 2021

Kirkkonummen linjastoluonnos

Hei kaikille! Alkuun haluamme pahoitella, että linjastoluonnoksen julkaiseminen on venynyt näin pitkälle. Suunnittelussa on ollut useita eri vaiheita ja selvitettäviä asioita, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet nyt julkaistavaan lopputulokseen. Tässä postauksessa avaamme hieman suunnittelun eri vaiheita ja käymme linjastoluonnoksen vaikutukset alueellisesti läpi. Varsinainen linjastoluonnos löytyy linjastoluonnoksen otsikon alta. Käy katsomassa käyttämäsi yhteysvälit ja kommentoi esitettyjä muutoksia ja vuorovälejä!  


Kommentoi linjastoluonnosta 25. huhtikuuta mennessä!

För referatet på svenska, se här.


Päätepysäkki 

 

Kirkkonummen osalta linjastosuunnittelu aloitettiin syksyllä yhdessä Etelä-Espoon liityntälinjaston suunnittelun kanssa. Heti alkuvaiheessa isoimmaksi kysymykseksi nousi metron liityntälinjojen tuleva päätepysäkki – ajaisivatko linjat edelleen Matinkylään vai päättyisivätkö ne jatkossa Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin? Päätepysäkkejä ja niiden kokonaisvaikutuksia selvitettiin niin matka-aikojen kuin kustannustenkin osalta. Kysyimme teiltä mielipiteitä päätepysäkistä blogipostauksessa sekä erillisellä pulssikyselyllä, joka lähetettiin sähköpostitse. Blogiin saatiin yhteensä noin 50 kommenttia molempien päätepysäkkien puolesta. Asiakaskyselyyn tuli todella kiitettävä määrä vastauksia (1341 vastausta), jotka jakautuivat 46% Matinkylän ja 54% Espoonlahden puolesta.  

 

21.12.2020 Kirkkonummen kunnanhallitus käsitteli liityntälinjojen päätepysäkkiasiaa ja päätti esittää HSL:lle, että Länsiväylän bussilinjojen päätepysäkki on Matinkylä ainakin vuoteen 2025 asti, jolloin Kivenlahden metroaseman ympäristön rakennustyöt ovat valmistuneet. Lopullinen päätepysäkkiratkaisu tehdään yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa metron jatkeen käyttöönoton jälkeen huomioiden kustannukset ja palvelutaso.  

 

Metron myötä Kivenlahden alueella käynnistyy myös muuta rakentamista. Kivenlahdentien eli läntisimmän sisäänkäynnin kohdalle on tulossa Kivenlahden metrokeskus, jonne sijoittuu alueen uusia palveluita. Metroliikenteen alkaessa Kivenlahdentien sisäänkäynti ei kuitenkaan vielä ole matkustajien käytössä alueen muusta rakentamisesta johtuen. Sisäänkäynti otetaan käyttöön, kun sisäänkäynnin ympäristön rakentaminen valmistuu. Bussilinjojen tulisi liikennöidä ruuhkaista reittiä Merivirran kautta Espoonlahden bussiterminaaliin, jolloin linjojen sujuvuus kärsisi ja kokonaismatka-aika Helsinkiin pitenisi nykyisestä.  

 

Uuden linjaston liityntälinjat suunnitellaan päättymään nykyiseen tapaan Matinkylän terminaaliin. Lopullinen päätepysäkkiratkaisu tehdään myöhäisemmässä vaiheessa, lähempänä Kivenlahden metrokorttelin, Kivenlahden aseman läntisen sisäänkäynnin sekä Höyrylaivantien valmistumista.  
Nykylinjasto 

 

Nykyinen linjasto on tunnistettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi suhteessa palvelutasoon. Nykyinen linjasto mahdollistaa myös hyvän ja tasavertaisen palvelutason eri alueilla. Koronapandemian myötä  bussivuoroihin on valitettavasti jouduttu tekemään joitakin heikennyksiä lipputulojen vähennyttyäMetron jatke lisää omalta osaltaan Kirkkonummen joukkoliikenteen kokonaiskustannuksia, joten uuden suunnitelman bussiliikenteen suunnitteluun on käytettävissä nykyistä vähemmän resursseja.   

 

Kirkkonummen sisäiset linjat (900-sarjalaiset) on pitkälti suunniteltu kouluyhteystarpeisiin soveltuviksi, eikä näiden osalta ole juurikaan tarvetta tehdä muutoksia. Keväällä 2021 avautunut Jokirinteen oppimiskeskus aiheutti kuitenkin nykyiselle linjastolle aikataulutus- sekä kapasiteettiongelmia kouluyhteyksiin. Tätä paikkaamaan linjastoon lisättiin keväällä ylimääräinen auto, joka valitettavasti lisää myös kustannuksia merkittävästi.  


Nykylinjaston ongelmakohtia ovat linjojen keskinäiset tahdistukset, joita ei suunniteltujen junavaihtojen myötä pystytä täysin tasavälisesti toteuttamaan. Linjastossa on myös joitakin yksittäisiä päällekkäisiä lähtöjä tietyillä alueilla tästä samasta syystä.  

 

Matkustajamäärät nykyisellä linjastolla olivat ennen korona-aikaa hienoisessa kasvussa, mutta jo tällöin matkustus oli hyvin ruuhkapainotteista tarkoittaen, että ruuhkan vastasuuntiin ajettavat lähdöt (esimerkiksi aamulla matkakeskukselta Kantvikiin) ajettiin hyvin pienillä matkustajamäärillä.  

 

Tässä mainittuihin asioihin pyritään vastaamaan linjastoluonnoksessa esitetyillä ratkaisuilla. Tarkastele alta käyttämiäsi yhteysvälejä ja kommentoi alle.  
Linjastoluonnos   

 

Suunniteltu linjasto pohjautuu vahvasti nykylinjastoon, mutta on nykyistä enemmän ruuhkasuuntaa huomioiva. Liityntälinjojen päätepysäkki on edelleen Matinkylässä (ainakin Kivenlahden valmistumiseen asti). Ratkaisu lopullisesta päätepysäkistä tehdään lähempänä Kivenlahden ja Höyrylaivantien sisäänkäynnin rakentumista (arvio v.2025). Joukkoliikennetarjonta keskittyy luonnoksessa nykyistä paremmin käytetyille yhteysväleille. Tämä mahdollistaa osaltaan myös bussiliikenteen nykyistä kustannustehokkaamman suunnittelun. Luonnoksessa linjojen reitit säilyvät pitkälti nykyisellään ja muutokset keskittyvät enemmän linjoille suunniteltiin lähtömääriin.  

 

Muutokset linjojen reitteihin: 

 • Ruuhka-ajan linja 172V korvataan linjoilla 172, 175 (uusi linja) ja 904 (uusi linja).  
  • Perustetaan uusi sisäinen linja 904 (Kantvik-Jokirinne). Linja lisää tarjontaa Kantvikista matkakeskukselle sekä Jokirinteen kouluille. 
  • Perustetaan uusi linja 175 (Jorvas-Masala-Sarvvik-Matinkylä), jonka myötä pystytään säilyttämään 15 min vuoroväli ruuhka-aikoina Masalan ja Matinkylän välillä.  
  • Muutoksen tarkoituksena on parantaa Kantvikin yhteyksiä matkakeskuksen suuntaa, poistaa päällekkäisyyksiä linjojen aikatauluissa sekä parantaa Masalan yhteyksien tasavälisyyttä Matinkylän suuntaan.  
 • Ruuhka-ajan linja 174Z korvataan linjalla 171Z (uusi linja). 
  • Uudella linjalla 171Z on sama palvelualue kuin nykyisellä linjalla 174Z. Linja 171Z ajaa kuitenkin Ravallsin kierroksen nykyiseen verrattuna eri suuntaan eli linjan päätepysäkki siirtyy Gesterbystä Kirkkonummen asemalle. Linja liikennöi jatkossakin arjen ruuhka-aikoina. Muutokseen tarkoituksena on nopeuttaa Gesterbyn yhteyksiä Matinkylään sekä selkeytetään linjastoa linjojen 171 ja 171Z päätepysäkkien ollessa samat. Ratkaisu mahdollistaa samalla myös entistä kustannustehokkaamman liikenteen suunnittelun.  
 • Liityntälinjat 171, 172 ja 173(Z) nykyisellään.  
 • Sisäisten linjojen (901-911) reitit säilyvät nykyisellään. 
  • Linja 911 liikenne painottuu jatkossa enemmän koulu- ja työmatkaliikenteen aikoihin.
  • Lisäksi perustetaan uusi linja 904 parantamaan Kantvikin ja Kolsarin kouluyhteyksiä.  

 

Viikonloppuliikenteeseen emme esitä isoja muutoksia. Pyrimme kuitenkin tarjoamaan hieman nykyistä laajempia yhteyksiä tiheintä asutusta palveleville yhteysväleille. Linjoilla 171 ja 173  liikennöidään viikonloppuisin siten, että koko liikennöintiajan n. klo 6–23 bussi kulkee Matinkylä–Masala–Gesterby–Kirkkonummen matkakeskus -runko-osuudella puolen tunnin välein. Kirkkonummen matkakeskuksen ja Kantvikin sekä Upinniemen välillä bussi 173(Z) ajaa koko päivän kerran tunnissa, mutta tämän lisäksi keskipäivän vilkkaimpaan matkustusaikaan ajetaan linjaa 904, jolloin keskustan ja Kantvikin välillä yhteys on kaksi kertaa tunnissa . Lauantaisin päiväsaikaan n. klo 9–18 linja 173 ajetaan Matinkylään nopeaa Z-reittiäLinjan 173 ajaessa Z-reittiä ajetaan linjaa 171 puolen tunnin väleinSiuntion viikonloppuliikenteessä ajetaan edelleen edestakaiset lähdöt aamu- ja iltapäivällä.  


 

Ruuhka-ajan vuorovälit eri yhteysväleillä
Ruuhka-ajan vuorovälit eri yhteysväleillä (klikkaa kuvaa suuremmaksi)


Kartalla on esitetty metron liityntälinjat ja uusi sisäinen linja 904
Kartalla on esitetty metron liityntälinjat ja uusi sisäinen linja 904 (klikkaa kuvaa suuremmaksi)


Kysymyksiä ja vastauksia  

 

Mikä pysyy ennallaan?  

 

Linjareitit pysyvät pitkälti ennallaan, mutta aikatauluissa tapahtuu muutoksia. Vuorovälit ruuhkasuunnissa pysyvät ennallaan eli jatkossakin käytetyimmillä yhteysväleillä tarjotaan 15min vuoroväliä ruuhka-aikoina. Junat liikennöivät pääsääntöisesti 30 min välein Kirkkonummen ja Helsingin välillä. Nykyisin monelta alueelta tarjotaan liityntäyhteys jokaiselle junalle ja näin tehdään myös jatkossa. Myös k ouluyhteydet pysyvät pitkälti nykyisellään, koska sisäisiin linjoihin >901-911 ei esitetä merkittäviä muutoksia.  

 

Bussilinjastoon käytettävissä nykyistä vähemmän rahaa. Missä tämä näkyy?  

 

Heikennyksenä nykylinjastoon verrattuna vuorovälit ruuhkasuuntaa  vastaan harvenevat usealla yhteysvälillä (ruuhka-aikoina minimissään kuitenkin 30 min vuoroväli). Eli tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aamuruuhkassa Masalasta tarjotaan 15 minuutin välein yhteys Matinkylään metrolle, mutta ruuhkasuuntaa vastaan (eli aamuisin Matinkylästä Masalaan) ajetaan 30 minuutin välein. Iltapäivällä tarjonta olisi taas toisin päin, eli Matinkylästä Masalaan pääsee 15 minuutin välein ja Masalasta Matinkylään 30min välein. Parhaiten tämä käy ilmi katsomalla vuorovälejä yllä olevasta yhteysvälitaulukosta.  

 

Bussiyhteydet Kirkkonummen aseman ja Masalan välillä vähenet ruuhka-aikoina. Nykyisin välillä ajetaan arjen ruuhka-aikoina 5 lähtöä tunnissa. Linjan 172V korvautuessa lyhyemmällä linjalla 175, välillä ajetaan jatkossa 3 lähtöä tunnissa.  

 

Parantuuko mikään?  

 

Luonnoksen mukaisella linjastolla linjojen välisiä tahdistuksia pystytään parantamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa siis osalle alueista nykyistä tasavälisempää palvelua. Esimerkiksi Masalasta pääsee nykyisin aamulla Matinkylään linjoilla 171 ja 172V. Vaikka lähtöjä on tällä hetkellä samat neljä kappaletta tunnissa kuin uudessa luonnoksessa, linjoja ei pystytä liikennöimään kovin tasavälisesti muista tahdistustavoitteista johtuen (kuva alla)Luonnoksen mukaisella linjastolla Masalan palvelu Matinkylän suuntaan saadaan tasavälistettyä jolloin suunniteltu n. 15 minuutin vuoroväli toteutuu paremmin.  


Linjojen nykyiset ohitusajat klo. 8 tunnilla Masalassa Matinkylän suuntaan. Ohitusajat ovat suhteellisen lähellä toisiaan. 


Nyt keväällä ilmenneisiin kapasiteetti- ja aikataulutusongelmiin kouluyhteyksien osalta saadaan parannusta uuden sisäisen linjan 904 perustamisen myötä. Keväällä 2021 auennut Jokirinteen oppimiskeskus aiheutti nykylinjastolle hieman ongelmia, joita paikkaamaan liikenteeseen lisättiin ylimääräinen bussi kevään aikana.  

 

Miksi linjastoon ei tehdä isompia muutoksia?  

 

Nykyinen linjasto on tunnistettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi suhteessa palvelutasoon. Tällä hetkellä ei valitettavasti ole taloudellisia resursseja lisätä liikennettä nykyiseen verrattuna, jolloin kaikki parannukset tietyille alueille tarkoittavat heikennyksiä toisaalle. Metron jatke tulee osaltaan lisäämään joukkoliikenteen kustannuksia myös Kirkkonummelle, jolloin bussilinjaston suunnitteluun on käytettävissä nykyistä vähemmän rahaa.  

 

Suunnittelun edetessä pohdimme erilaisia ratkaisuja liittyen mm. linjan 911 kääntämiseksi Masalasta Matinkylän suuntaan tai luonnoksessa esitetyn linjan 175 ajamista Masalan asemalta. Myös monia muita ajatuksia käytiin yhdessä kunnan kanssa läpi, mutta tätä isommat muutokset metron jatkeen käynnistymisen yhteyteen eivät olleet mahdollisia. Tulevaisuudessa Kirkkonummen alueiden kehittyessä linjastoa on varmasti tarkoituksenmukaista pohtia jälleen uudelleen kokonaisuudessaan. Myös Kivenlahden metrokorttelin rakennuttua päätepysäkkiratkaisu metron liityntälinjoille tulee tarkastella uudelleen. 

33 kommenttia:

 1. Missä linja 175 kääntyy ympäri Jorvaksessa? Toimivampi ratkaisu olisi ollut kääntää linja päättymään Masalan aseman edustalle, jossa olisi mahdollisuus kääntöpaikalle jo nykyisin. Samalla se palvelisi paremmin tiivistyvää aluetta Tinantorin ympäristössä, joka jää tällä hetkellä hieman syrjään Matinkylän yhteyksistä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos kommentista! Olemme asiasta samaa mieltä. Linja oli pitkään luonnoksissa piirretty päättymään juuri Masalan asemalle, mutta ratkaisu ei lopulta ollut tämän hetken infralla toteutuskelpoinen säännölliselle bussiliikenteelle. Selvitimme yhdessä kunnan kanssa myös muita mahdollisia kääntöpaikkoja lähialueelta, mutta valitettavasti tällä hetkellä sujuvaa ratkaisua ei löydetty. Tämä on varmasti asia, jota tulee pohtia alueen ja katuinfran kehittyessä tulevaisuudessa.

   Aamulla linja 175 ajaisi Jorvaksesta Masalan ja Sarvvikin kautta Matinkylään. Matinkylästä linja ajaisi nopeaa reittiä Länsiväylää pitkin takaisin Jorvakseen, josta taas uudelle lähdölle Masalan suuntaan. Näin ollen varsinaista kääntöpaikkaa ei tarvita. Iltapäiväruuhkassa järjestely olisi sitten toiseen suuntaan Matinkylästä Sarvvikin ja Masalan kautta Jorvakseen, josta Länsiväylää pitkin Matinkylään.

   Poista
 2. ”Nykyinen linjasto mahdollistaa myös hyvän ja tasavertaisen palvelutason eri alueilla.” Ikävä kyllä omalla asuinalueellani Luomassa tämä ei toteudu ollenkaan. Viimeisten vuosien aikana meiltä on viety kaikki mahdolliset julkiset pois ja tässäkään suunnitelmassa ei ole huomioitu, kuinka meidän luomalaisten tulisi pystyä kulkemaan junalle tai metrolle. Jostain syystä kuitenkin jopa Upinniemen ja Kantvikin asukkaat on huomioitu tässä kohtaa, vaikka ovat huomattavasti kauempana ja haastavammassa paikassa. Itse koen, että joku linja voisi kulkea Luoman kautta, jolloin luomalaisten liikkuminen helpottuisi huomattavasti. Harmillista, että meidät unohdetaan tässäkin kohtaa, vaikka olemme muuten aika lähellä junarataa ja tulevaa Kivenlahden metroa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos kommentista! Luoman alueen yhteyksiä pohdittiin suunnitelmassa: yhtenä ratkaisuna pohdimme mm. linjan 911 kääntämistä Masalasta Matinkylän suuntaan, mutta tällöin nykyisiä yhteyksiä muuttuisi vaihdolliseksi kuntakeskuksen suuntaan. Tämä suunnitelma joudutaan valitettavasti tekemään nykyistä bussiliikennettä pienemmillä resursseilla, jolloin lisäyksiä on mahdotonta tehdä heikentämättä palvelua jostain muualta. Joukkoliikenteen suunnittelu perustuu pitkälti myös asukas- ja matkustajamääriin, jotka eivät tällä hetkellä perustele alueelle lisäresurssien kohdentamista.

   Poista
  2. Ehdottomasti Luoman osalta suunnitelma huono. Kotiin ei pääse järkevästi illalla nytkään, oliko niin että klo. 19 jälkeen ei 911 kulje mistään suunnasta (eli, 3km kävely). Eikö tule tähän parannusta? Luoman seisakkeen käyttö edes iltaisin? 911 kulkemaan iltaisin myös? Tai, eikö joku linja voisi mennä Masalasta Kauklahteeen ja siitä suoraan Iso omenaan? Paljon rakennettu Espooseenkin tuon reitin varrelle. Luomassa heikennykset olleet voimassa jo aika pitkään.

   Poista
 3. Kaikki mitkä parantaa yhteyksiä helsingin suuntaan gesterbystä on ok.Toivottavasti tulemme saamaan myös tulevaisuudessa yhden työmatkalaisten vuoron gesterbystä helsingin suuntaan joka voisi lähtee jo ennen aamu 5:ttä.

  VastaaPoista
 4. Kantivikista ja Kirkkonummen keskustasta tarvitaan suora linjan bussilla Matinkylään. Ei tässä ole mitään järkeä pyörittää jatkoliikenteenä Matinkylä metroon menevää työssäkäyvää väkeä ensin Kirkkonummen sisällä tunti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos kommentista! Linja 173Z tarjoaa edelleen perusreittiä nopeampia yhteyksiä Matinkylän suuntaan Kantvikista. Kirkkonummen keskustasta Matinkylään perusreittiä nopeampia yhteyksiä tarjotaan linjoilla 171Z ja 173Z. Keskustasta matkustaessa nopein yhteys on Kirkkotallintien pysäkiltä, josta molemmat linjat ajavat samaa reittiä Tolsantien kautta Länsiväylälle. Linjan 173Z toimii metron liityntälinjan lisäksi myös liityntälinjana junalle Kirkkonummen asemalla. Linjan osalta on tarkasteltu mahdollisuutta ajaa nopeampaa reittiä suoraa asemalta takaisin Länsiväylälle, mutta tällöin Vanhan Rantatien sekä Heikkilän alueen yhteydet puolittuisivat nykyisestä tarjonnasta.

   Poista
 5. Kantvikin liikenneyhteydet eivät toimi, aivan järjetöntä kiertelyä. Itse olen siirtynyt lähes kokonaan yksitysautoiluun,sillä esim. Sepänkannaksen suunnilta (kabanovin pysäkki) matka on kestämätön matinkylään mentäessä tai oikeastaan oli suunta mikä tahansa. Hyvä esimerkki on se, että työmatka kestää autolla 10min,bussia käyttäessä 45min. Mielelläni käyttäisin julkisia, jos kantvikin suunnilta menisi järkevä bussi matinkylään, toivottavasti tämä vielä joku päivä toteutuu.

  VastaaPoista
 6. Linja 175
  Missä olisi Jorvaksessa bussien odotuspaikka odottaessaan seuraava lähtöä ja kuskien mahdollinen WC? Missä bussit edes kääntyisivät ympäri?

  Eikö Jorvaksen uusi juna-asema voisi olla loogisempi päätepiste linjalle kuin luostarin luona?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos kommentista. Linja 175 ajaisi aamulla Jorvaksesta Masalan ja Sarvvikin kautta Matinkylään. Matinkylästä linja ajaisi nopeaa reittiä Länsiväylää pitkin takaisin Jorvakseen, josta taas uudelle lähdölle Masalan suuntaan. Näin ollen varsinaista kääntöpaikkaa ei tarvita. Iltapäiväruuhkassa järjestely olisi sitten toiseen suuntaan Matinkylästä Sarvvikin ja Masalan kautta Jorvakseen, josta Länsiväylää pitkin Matinkylään.

   Linja on tässä vaiheessa suunniteltu nykyisin käytössä olevien pysäkkien mukaisesti, mutta linjan lopullista lähtöpaikkaa tarkastellaan vielä yhteistyössä kunnan kanssa. Linjaa liikennöidään arjen ruuhka-aikoina muutamia kierroksia aamuisin ja iltapäivisin. Kuljettajille taukotilat löytyvät toiselta päätepysäkiltä Matinkylästä.

   Poista
 7. Olisi ollut hienoa, jos Kirkkonummen helmeen, Hvitträskiin, pääsisi edes kesällä julkisilla.

  VastaaPoista
 8. Tärkeä asia on huomioida matkaketjut, eli tässä tapauksessa vaihto junaan bussista / junasta bussiin. Olen kuullut monta kommenttia kuinka huonosti Kirkkonummella on käyttää joukkoliikennettä juuri tämän takia. Saisitte enemmän käyttäjiä, jos matkaketjut toimisivat paremmin. Myös sisäisten linjojen viikonloppuliikennettä olisi hyvä saada.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei, kiitos kommentista. Toimivat vaihtoyhteydet bussien ja junien välillä ovat lähtökohtana myös uudessa suunnitelmassa. Junien liikennöidessä pääasiallisesti puolen tunnin välein, bussilinjaston tavoitteena on järjestää liityntäyhteydet junalle puolen tunnin vakiorytmillä. Viikonloppujen osalta tarjontaa pyritään järjestämään hieman nykyistä laajemmin tiheintä asutusta palveleville yhteysväleille. Tällä hetkellä sisäisten linjojen tarve painottuu vahvasti koulu- ja työmatkayhteyksiin, jolloin viikonloppuliikenteen järjestäminen resurssit huomioiden ei valitettavasti ole tässä suunnitelmassa mahdollista.

   Poista
 9. Kantvikin bussiliikenne ei ole järkevällä mallilla. Suoria bussiyhteyksiä Espooseen ilman
  kiertoajeluita ympäri Kirkkonummea tarvitaan. Nuo kiertoajelut lisäävät matkojen kestoa kohtuuttomasti.

  VastaaPoista
 10. Samaa mieltä kuin edellä: Kirkkonummen keskustasta tarvitaan suora linja bussilla Matinkylään. Kiertelyssä ei ole järkeä.

  VastaaPoista
 11. Sepänkylä, Veklahti, Svartvik, Rauhala ja Vitträsk ovat paitsiossa. Bussilla pääsee kouluun ja sieltä pois, mutta arki-iltaisin ei pääse liikkumaan eikä viikonloppuisin ollenkaan. 906 Masalasta lähtee viimeinen vuoro arikisin klo 16:10. Tälle alueelle kaivattaisiin lisää joukkoliikennevuoroja linjoille 906 ja 907. Varsinkin 906, jotta alueelta pääsisi Masalan asemalle tai Espooseen vieviin busseihin.

  VastaaPoista
 12. Uuden linjan 904 pitäisi ehdottomasti kulkea vain Upinniementietä pitkin, välillä Upinniemi - Jokirinne. Tällöin siitä saataisiin se nopea syöttölinja, joka palvelee mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa. Upinniemessä bussin ei tarvitse mennä varuskuntaan saakka, vaan kääntöpaikka voisi olla vanhan portin luona oleva iso kääntöpaikka. Tästä säästyisi aikaa (ja vaivaa kun ei mennä portin läpi), mutta varuskuntalaiset pääsevät kanssa bussiin. Lisäksi erityisen tärkeänä seikkana, linja palvelisi Sepänkannaksen laajoja asuinalueita. Kantvikilaist pääsevät myös helposti kävellen suoraan Upinniementien pysäkeille. Toivon, että ehdottomasti harkitsette linjan 904 muuttamista tällaiseksi. Täällä asuu paljon yläasteikäisiä, jotka tarvitsevat nopean linjan kouluun. Lisäksi tämä palvelisi työmatkalaisia, nopeana syöttölinjana keskustaan, josta voisi vaihtaa vaikka junaan. Me asukkaat olemme vuosia valittaneet, että Upinniemi/ Sepänkannakselta, ei ole mahdollista käyttää joukkoliikennettä, koska se on niin hidas vaihtohto. Syy on se, että kaikki linjat kiertävät Sokeritehtaan kautta. Toivomme siis tällä linjalla kompromissi parannusta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos kommentista. Linja 904 suunniteltiin lähtemään Kantvikista nykyisten linjojen kuormitusten perusteella. Jokirinteen avautuessa tänä keväänä linjalla 903K on ollut niin aikataulutus- kuin kuormitusongelmia, joihin uudella linjalla on pyritty löytämään kustannustehokas ratkaisu. Linjojen 173Z ja 903K myötä Sepänkannaksen alueilla (ja etelämpänä Upinniementiellä) tarjontaa on edelleen nykyiseen tapaan. Linjat kiertävät Sokeritehtaan kautta, jotta nykyisillä resursseilla pystytään tarjoamaan riittävät yhteydet Kantvikin kouluun sekä liityntäyhteydet Kantvikista Kirkkonummen juna-asemalle. Upinniementietä pitkin kulkeva suorempi linja Kirkkonummen keskustaan on kuitenkin tarkasteltava ehdotus tulevaisuudessa.

   Poista
  2. Ehdottomasti samaa mieltä, että Upinnimestä / Pippurnista / Sepänkannakselta tarvitaan suoraa ja nopeaa syöttöliikennettä keskustaan ja Jokirinteen oppimiskeskukseen. Täällä paljon yläasteikäisiä sekä hyödyttäisi myös työmatkalaisia, jotka vaihtavat junaan. Lisäksi toiveena keskustasta suora bussiyhteys metrolle Espooseen ilman koukkausta Heikkilä-Jorvas-Masala. Yksityisautoilu on vienyt meidätkin, sillä matka-aika töihin Helsinkiin nykyisillä julkisen vaihtehdoilla on suoraan sanottuna älytön.

   Poista
 13. Kantvikista tulisi ainakin ruuhka-aikoina olla edes yksi suora yhteys Matinkylään ilman kiertelyä Kirkkonummen keskustan läpi. Matka-ajat ovat nykyisellään kestämättömiä autoiluun verrattuna. Päätepysäkin säilyminen Matinkylässä on hyvä ratkaisu Kivenlahteen verrattuna, toki suora yhteys Helsingin keskustaan asti olisi vielä toimivampi.

  VastaaPoista
 14. Kannatan 904 linjaa niin, että se lähtee Upinniemen vanhalta portilta, ei kierrä Sokeritehtaan kautta vaan menee suoraan Upinniementietä Jokirinteeseen. Tällöin se palvelee meitä Sepänkankaan asukkaita ja erityisesti lapsia, jotka menevät kouluun Jokirinteeseen. Voisiko tällainen linja kulkea edes aamuisin ja iltapäivisin? Samalla se palvelee työmatkaliikennettä niin, että voi vaihtaa keskustassa nopeaan linjaan tai junaan. Tästä on todella puhuttu vuosia.Nyt matka-aika Upinniemestä on täysin kestämätön julkisella liikkumiseen. Mikäli saadaan nopea linja joka menee pelkästään Upinniemi - Jokirinen - Upinnieme lisääntyy joukkoliikenteen käyttö aivan varmasti. Pelkkä Kantvik - Jokirinne ei todellakaan hyödytä tarpeeksi suurta aluetta. Otattehan HSL:ssä huomioon Sepänkannaksen isot asuinsalueet sekä Upinniemi-Sepänkannas väliset alueet. Kantvikista pääsee kaikkialta nopeasti kävellen Upinniementien varteen eli linja palvelee ehdottomasti myös Kantvikilaisia.

  VastaaPoista
 15. "Linjan osalta on tarkasteltu mahdollisuutta ajaa nopeampaa reittiä suoraa asemalta takaisin Länsiväylälle, mutta tällöin Vanhan Rantatien sekä Heikkilän alueen yhteydet puolittuisivat nykyisestä tarjonnasta."

  Heikkilän aluetta palvelemaan jäisi kuitenkin linjoja. Ei sieltä ole sen kummempi matka siirtyä muilla keinoin asemalle kuin esim. Brosta saati sitten Kolsarista, jos tarvitsee lisää yhteysmahdollisuuksia.

  Oleellista olisi optimoida matka-aika yhteyshubien (=Kirkkonummen matkakeskus ja metroasema) välillä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siirtymistä Heikkilässä asemalle ei voi verrata Kolsariin. Heikkilässä on juna ja bussi lähellä, Kolsarista on huomattavasti pidempi matka junalle ja bussilla joutuu pitkälle kiertoajelulle. Kummallakin alueella 10 vuotta asuneena voin sanoa, että Heikkilästä pääsee nopeasti julkisilla Helsinkiin, Kolsarissa tarvitsee auton kestämättömän pitkien bussikiertoajelujen vuoksi ja koska lähimmälle bussipysäkille, jonne suojatie, on matkaa kilometri. Kolsaria palvelisi samat ratkaisut kuin Kantvikia, eli suorat linjat Espooseen ilman kirryoajelua Kirkkonummen keskustan ympäri.

   Poista
 16. Hei, Sepänkannas I, II ja III- alueen koululaiset on unohdettu kokonaan Jokirinteen suhteen. Alueelta käy nyt kymmeniä koululaisia joko Kantvikissa tai keskustan kouluissa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eikös 903K edelleen aja Kabanovintien kautta?
   Tässähän esitetään linjat joille tulee muutoksia.

   Poista
  2. Hei, kiitos kommenteista. Juuri näin, kuten yllä todettiin! Eli linja 903K säilyisi suunnitelmassa ennallaan.

   Poista
 17. Överbystä ei pääse julkisilla kuin pari kertaa päivässa keskustaan, ja viikonloppuisin ei sitäkään vähää. Kävely 1,5km+bussi+metro matka-aika Tapiolaan 1h20/40min kun autolla sama on 25min. Vaikka menisikin autolla keskustan liityntäparkkiin bussin kiertely kylillä vie viimeisenkin innostuksen julkiseen liikenteeseen. Suora linja asemalta Länsiväylää pitkin Matinkylään tarvitaan.

  VastaaPoista
 18. Masalan Temanan kohdan bussipysäkiltä Masalaa, ja sitten Luomaa, jatkuu kilometritolkulla. Tästä suunnasta ei kyllä pois, eikä takaisin, pääse ilman kilometrien kävelyä. Soisi pääsevän. Ja toivon, ettei päätepysäkki ikinä jää Kivenlahteen, vaan jatkuu edes sinne Matinkylään. Paluumuttajana olin hyvin hämmentynyt, ettei bussilla pääse enää Helsinkiin. Vaikka ymmärränkin, että miksi.

  VastaaPoista
 19. Suora yhteys Kirkkonummelta Helsinkiin, ja toisinpäin, tsrvitaan erityisesti ruuhka-aikaan.

  VastaaPoista
 20. En ole käyttänyt bussia sen jälkeen kun suora linja Gesterbystä loppui. Enkä usko, että tulen koskaan käyttämään. On pakko pitää autoa koska kulkeminen Kirkkonummella ja Kirkkonummelta on niin hankalaa.

  VastaaPoista
 21. Masalan asemaa olisi hyvä hyödyntää nykyistä enemmän. Jos asuu Vanhan Rantatien tai Masalantien varrella, nykyisin vaihtoehtona on bussi Matinkylään, väärään suuntaan kulkeva kiemurteleva bussi keskustaan tai kävely asemalle. Erityisesti siinä tapauksessa, että on menossa rantaradan varrelle, Masalan asemalle kulkevasta bussista olisi hyötyä, mutta myös keskustaan mennessä se olisi hieman nopeampi ja matkustusmukavuudeltaan parempi vaihtoehto.

  VastaaPoista
 22. Voisi edelleen olla suora linja Kamppiin. Tunnelikammoisena ja vaikeasti liikkuvana en voi käyttää metroa. Metro - linja-auto liian hankala. Myös matka-ajan määrittely menee pieleen hankalan liikkumisen takia, eksymisen väärään suuntaan ja sydämen vaativien taukojen takia.

  VastaaPoista