Näkyvyysklikkaamalla

09 joulukuuta 2020

Linjastoluonnos Espoon osalta on nyt valmis kommentoitavaksi!

Käynnistimme kesällä 2020 linjastosuunnittelun Etelä-Espoon, Kauklahden ja Kirkkonummen alueilla, joissa metrolinjan jatkuminen Kivenlahteen vaikuttaa bussilinjoihin. Keräsimme aluksi taustatietoja alueista, kuten asukasmääriä ja väestöennusteita sekä palautteita, joita olemme nykyisen bussilinjaston aikana saaneet. Elokuussa 2020 järjestimme liikkumiskyselyn suunnittelualueella liikkuville. Avasimme heinäkuussa tämän blogin, jossa olemme esitelleet liikkumiskyselyn tuloksia, terveisiä asukastyöpajoista ja alustavia ehdotuksiamme mahdollisista uudistuksista bussireitteihin.

Nyt on aika julkaista ensimmäinen linjastoluonnos Espoon osalta. Olemme jakaneet suunnittelualueen neljään osaan, joille ehdotettuja muutoksia esittelemme erikseen. Esittelyjen lopussa on kullekin alueelle oma kyselylomakkeensa, johon toivomme mielipidettäsi reittiehdotuksiin. Kommentointiaikaa on 3.1.2021 saakka.

Olemme tässä blogissa esitelleet jo alustavia ehdotuksia uusiksi bussireiteiksi ja saaneet kattavasti kommentteja. Näiden pohjalta olemme tehneet muutoksia ehdotuksiimme. Kerroimme edellisessä postauksessa tarkemmin, miten saamamme palaute otettiin linjastoluonnoksessa huomioon.


Katso muutokset alueittain

Suunnittelualue on jaettu neljään osa-alueeseen, joiden postauksiin on linkit alla.


Metro Kivenlahteen - linjastoluonnos: Kauklahti ja SaunalahtiYleiskuvaus alueen bussilinjoista
Linjakohtaiset kartat löytyvät postauksen lopussa olevista reittiesittelyistä

yleiskuvaus alueen linjoista. Linjakohtaiset reittikuvaukset postauksen lopussa olevassa listauksessa

Suurimmat muutokset alueelle
 • Liityntä metroon Kivenlahdesta ja Espoonlahdesta Matinkylän sijaan.
 • Kauklahden ja Espoonlahden välinen palvelu jaetaan kahteen linjaan nykyisen yhden sijaan
 • Linjan 166 palvelu tuodaan Bassenkylään
 • Aluetta palvelee entistä laajemmin suora bussiyhteys Kamppiin

Tutustu uusiin tai muuttuviin linjoihin

162: uusi linja Espoonlahden ja Kauklahden välille

163: uusi linja Kallvikista Tillinmäen kautta Espoonlahteen

164(K): suora yhteys Kamppiin

165: reittimuutos

166: reittimuutos

167: reittimuutos

Miltä reittiehdotukset vaikuttavat? Vastaa pariin kysymykseen ja anna kommentti tämän linkin kautta.

Metro Kivenlahteen - linjastoluonnos: Latokaski, Nöykkiö ja TillinmäkiYleiskuvaus alueen bussilinjoista
Linjakohtaiset kartat löytyvät postauksen lopussa olevista reittiesittelyistä

yleiskuvaus alueen linjoista. Linjakohtaiset reittikuvaukset postauksen lopussa olevassa listauksessa


Suurimmat muutokset alueella:
 • Latokasken, Nöykkiön ja Tillinmäen yhteyksiä Matinkylään tarjotaan kahdella linjalla nykyisen kolmen sijaan
 • Metrolinjan jatkuminen mahdollistaa nopean liityntäyhteyden metroon myös linjoilla 125, 124, 542 ja uudella linjalla 163
 • Aluetta palvelee kaksi suoraa linjaa Kamppiin: 121A Latokasken ja Olarin kautta Kamppiin, 164K Tillinmäen ja Saunalahden kautta Kamppiin

Tutustu uusiin tai muuttuviin linjoihin

121A: suora yhteys Kamppiin

124: reittimuutos

125: Espoonlahden bussiterminaaliin

157: lakkautetaan

158: reittimuutos

159: reittimuutos

163: uusi linja Tillinmäen ja Kiviruukin kautta Espoonlahteen

164K: suora yhteys Kamppiin

542: jatko Soukanniemeen

Miltä reittiehdotukset vaikuttavat? Vastaa pariin kysymykseen ja anna kommentti tämän linkin kautta.

Metro Kivenlahteen - linjastoluonnos: Olarin ja Matinkylän ympäristöYleiskuvaus alueen bussilinjoista
Linjakohtaiset kartat löytyvät postauksen lopussa olevista reittiesittelyistä

yleiskuvaus alueen linjoista. Linjakohtaiset reittikuvaukset postauksen lopussa olevassa listauksessa

Suurimmat muutokset alueella:
 • Linjat 543 ja 544 yhdistetään linjaksi 544
  • yhteys Espoonlahti – Finnoo – Olari linjalla 124
 • Runkolinja 520 korvaa linjat 532 ja 531B
 • Runkolinja 530 korvaa linjat 134 ja 136
  • (Päivitys 31.12.2020) HUOM! Runkolinja 530 korvaa linjat 134 ja 136 Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä. Sunan, Suvelan ja Tuomarilan korvaavat yhteydet käsitellään myöhemmin.
  • Runkolinjasta 530 on aiemmin laadittu toteutussuunnitelma, jossa on luonnosteltu linjan 224 reittimuutosta Sunaan
  • Linjan 531 reittimuutos Sunantielle ja linjan 118 reittimuutos Suurpellon, Kuurinniityn ja Tuomarilan kautta Espoon keskukseen palvelevat myös alueen asukkaita (Päivitys 31.12.2020 päättyy)
 • Suora yhteys Kamppiin linjalla 121(A)

Tutustu uusiin tai muuttuviin linjoihin

111: päätetään Matinkylään

121(A): suora yhteys Kamppiin

124: reittimuutos

125: Espoonlahden bussiterminaaliin

133: ei muutoksia

520: uusi runkolinja

530: uusi runkolinja

531: reittimuutos

533: reittimuutos

543: lakkautetaan

544: reittimuutos, liikennöintiaikojen laajentaminen

Miltä reittiehdotukset vaikuttavat? Vastaa pariin kysymykseen ja anna kommentti tämän linkin kautta.

Metro Kivenlahteen - linjastoluonnos: Laurinlahti, Soukka, SuvisaaristoYleiskuvaus alueen bussilinjoista
Linjakohtaiset kartat löytyvät postauksen lopussa olevista reittiesittelyistä

yleiskuvaus alueen linjoista. Linjakohtaiset reittikuvaukset postauksen lopussa olevassa listauksessa

Suurimmat muutokset alueella:
 • Liityntä metroon tapahtuu jatkossa Kivenlahdessa, Espoonlahdessa tai Soukassa Matinkylän sijaan
 • Runkolinja 510 tarjoaa jatkossa suoran yhteyden Helsingin pohjoiseen kantakaupunkiin: Meilahteen, Pasilaan ja Vallilaan
  • Suorat yhteydet Kamppiin (143A, 146A, 147A, 164(V)A) lakkautetaan
 • Linja 542 jatketaan Soukanniemeen

Tutustu uusiin tai muuttuviin linjoihin

143: lakkautetaan

145: reittimuutos

146: lakkautetaan

147: reittimuutos

510: jatko Espoonlahteen

542: jatko Soukanniemeen

543: lakkautetaan

544: reittimuutos ja liikennöintiaikojen laajentaminen

Miltä reittiehdotukset vaikuttavat? Vastaa pariin kysymykseen ja anna kommentti tämän linkin kautta.

01 joulukuuta 2020

Viimeistelemme ensimmäistä luonnosta uusista bussien reiteistä - näin olemme huomioineet palautteenne

Metrolinja jatkuu arviolta vuonna 2023 viidellä uudella asemalla. Uudet asemat asutuksen keskellä mahdollistavat monille vaihdottoman yhteyden tiheillä vuoroväleillä ja laajoilla liikennöintiajoilla koko metron alueelle. Liityntälinjoille uudet lähempänä asutusta sijaitsevat metroasemat tarjoavat mahdollisuuksia linjojen sujuvoittamiseen. Espoonlahteen rakentuu uusi bussiterminaali, josta muodostuu samalla Etelä-Espoon joukkoliikenteen läntisin solmukohta useiden linjojen päättyessä jatkossa Espoonlahteen.

Viimeisimmän bussilinjastouudistuksen jälkeen alueella asukasmäärä on kasvanut ja uusia asuinalueita on rakentunut – esimerkiksi Kummelivuorentien ja Linjaloistonkadun kerrostaloalue sekä Harmaalaakso Kauklahdenväylän varrella ja Bassenkylä Kauklahdessa. Joukkoliikennepalvelu on todettu näillä alueilla heikoksi, joten uusia bussireittejä suunniteltaessa nämä on otettava huomioon.

Espoon sisäinen liikenne on koettu heikoksi, etenkin Kauklahden ja Etelä-Espoon sekä Leppävaaran ja Etelä-Espoon välisten yhteyksien osalta. Näitäkin yhteyksiä on ollut syytä tarkastella linjastosuunnitelmassa.

Blogin aloituspostauksessa kävimme läpi suunnitelman keskeisimpiä tavoitteita. Näitä listasimme seuraavia:
 • ymmärtää alueen asukkaiden liikkumista ja tarpeita joukkoliikenteen käytölle
 • sujuvoittaa liityntäyhteyksiä: lyhyempi matka runkoyhteyden ääreen
 • kehittää Espoon sisäisiä yhteyksiä: aluekeskuksia yhdistävien linjojen tarkastelu
 • vastata kehittyvien alueiden palvelutarpeisiin: muun muassa Kauklahden ja Saunalahden palvelun parantaminen asukkaiden ja työpaikkojen määrän kasvaessa
 • suunnitella alueelle mahdollisimman monelle toimivat joukkoliikenneyhteydet

Mitä lähtötietoja käytimme?
 • Asukasmäärä ja -ennuste tuleville vuosille
  • Vuoden 2016 palvelutasoluokitus, joka pohjautuu mm. asukas- ja työpaikkamääriin ja asukastiheyteen eli potentiaalisiin joukkoliikenteen käyttäjiin (kerrostaloalueet vs. pientaloalueet)
  • Väestöennuste on Espoon kaupungin laatima ennuste vuodelle 2028 – tämän pohjalta on arvioitu esimerkiksi runkolinjan 510 mahdollisen jatkon määränpää Espoonlahden alueella potentiaalisten matkustajien näkökulmasta
 • Asukkaiden työ- ja opiskelupaikat
  • Liikkumiskyselyn vastausten perusteella on tuotettu tietoa asukkaiden työ- ja opiskelupaikkojen sijainneista sekä arvioitu niiden saavutettavuutta suunnittelualueelta joukkoliikenteellä
 • Uusien metroasemien vaikutusalueet ja niiden ulkopuolelle jäävät alueet
  • Merkittävä osa suunnittelualueen asukkaista asuu kohtuullisella kävelyetäisyydellä jostakin uusista metroasemista (800 metrin vaikutusalue)
 • Suunnittelun reunaehdot
  • Käytettävissä olevat resurssit
   • Metron jatke lisää joukkoliikenteen kustannuksia, joten bussiliikenteen järjestämiseen on nykyistä vähemmän rahaa käytettävissä
  • Espoonlahden uusi bussiterminaali
  • Koululaisyhteydet
  • Metron kapasiteetti
   • tarve Helsinkiin suuntautuville suorille bussilinjoille metron ohella

Mitä opimme asukastyöpajoista ja blogikommenteista?
Linjastoluonnosta tehdessämme pyysimme suunnitteluratkaisuihin kommentteja pääasiassa tämän blogin kautta. Tämän lisäksi järjestimme muutaman erittäin onnistuneen työpajan alueen asukkaiden kanssa. Näiden lisäksi palautetta nykylinjastosta sekä tulevista suunnitteluratkaisusta olemme saaneet myös monia muita kanavia pitkin, kuten sosiaalisen median ja HSL:n oman palautejärjestelmän kautta.

Asukastyöpajoja pidettiin yhteensä kolme. Kahdessa työpajassa käsittelimme suunnittelukysymyksiä laajemmin ja osallistujia oli kattavasti koko Suur-Espoonlahden alueelta. Kolmas työpaja keskittyi konkreettisemmin Kauklahden alueen linjaston kipukohtiin ja ehdotuksiin tulevista reiteistä. Asukastyöpajojen keskusteluista on tehty kaksi tiivistävää blogipostausta:

Kauklahti ja Saunalahti
Liikkumiskyselystä erottui selkeästi toive paremmista yhteyksistä Kauklahden ja Etelä-Espoon välillä – linja 165 koetaan liian hitaaksi ja kierteleväksi yhteydeksi. Reittiehdotuksessamme Kauklahden, Saunalahden ja Etelä-Espoon välinen palvelu jaettaisiin kahteen linjaan, joista toinen kulkisi Kauklahdenväylää ja toinen Kurttilantietä pitkin.
 • Kurttilantietä pitkin kulkevan linjan 30 minuutin vuoroväliehdotukseen ei oltu tyytyväisiä – Julkaistavassa linjastoluonnoksessa tähän tullaan ehdottamaan parannuksia.
 • Kauklahdessa toivottiin yhteyksiä Hyttimestarintien varrella oleviin palveluihin, kuten postiin ja harrastuspaikkoihin. Myös tämän pyrimme huomioimaan linjastoluonnoksessa.

Tillinmäki / Nöykkiö / Latokaski
Tillinmäen, Nöykkiön ja Latokasken osalta linjastossa säilyisi yhteys Matinkylään, ja siten liityntämatka taittuisi näiltä alueilta luonnolliseen suuntaan, mitä toivottiin myös asukastyöpajoissa. Näiden yhteyksien lisäksi alueelta on nopeita yhteyksiä myös Espoonlahden suuntaan linjoilla 125, 163 ja 542.
 • Suorien linjojen osalta toivottiin ehdotettua nopeampaa ratkaisua.
  • Tässä törmättiin valitettavasti resurssiongelmiin, koska linjaamalla tuleva suora linja Latokasken suunnalta Nöykkiönkadun kautta Kamppiin vaatisi linjastoon myös nykyisen 125K tyylisen linjan tarjoamaan kouluyhteyksiä Latokaskesta Olarin suuntaan sekä liityntäyhteyksiä Olarista Niittykumpuun. Latokasken suoran linjan ajaessa Olarin kautta pystyttäisiin hyödyntämään nykyisen linjan 125K resursseja.
 • Ehdotetussa ratkaisussa nousi esiin myös huoli kapasiteetin riittävyydestä Olarissa, joten ensimmäistä ehdotusta tullaan muokkaamaan julkaistavaan linjastoluonnokseen
Metron kapasiteetin hallinnan kannalta on tärkeää pystyä palvelemaan tiheästi asuttuja alueita, jotta aito kuormituksen vähentäminen olisi mahdollista. Hyvin rajallisten resurssien myötä ei valitettavasti ole taloudellisesti mahdollista tarjota kaikilta pientaloalueilta suorinta mahdollista bussiyhteyttä Kamppiin.

Tillinmäen osalta uusi ehdotus koettiin kommenttien perusteella huonoksi. Tämä on seurausta ongelmasta, jossa Tillinmäen, Nöykkiön ja Martinsillantien yhteydet Matinkylään on karsittu aikaisemman kolmen linjan sijasta kahteen linjaan.
 • Tillinmäen yhteyksiä pyrittiin nopeuttamaan linjojen 163 (yhteys Kiviruukin kautta metrolle) sekä suoran linjan 164AK (Tillinmäki-Saunalahti-Kamppi) myötä. Näiden linjojen palvelualueen ja Nöykkiönkadun väliin jää Tillinmäentien osuus, josta yhteyksiä olisi ehdotuksessamme vain linjalla 158.
 • Alueella yhteyksiä metrolle tarjoaisivat linjan 158 lisäksi nopeammin metrolle ajavat 159, 163, 542 sekä itäisessä päässä myös Latokaskeen päättyvä Kampin linja. Tillinmäentien varrella on siis myös paljon alueita, jotka ovat kävelyetäisyyden päässä nopeammin metrolle kulkevista linjoista.  
Oheisissa kuvissa on esitettynä alueen kävelyetäisyyksiä 400 m ja 600 m säteillä huomiomatta linjan 158 tarjoamaa palvelua.

600 metrin säteellä (ilman linjaa 158)

400 metrin säteellä (ilman linjaa 158)Linjastoluonnokseen olemme kuitenkin pohtineet alueelle joitakin muutoksia alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna, joista yksi vaihtoehto voisi olla hyödyntää Saunalahtea ja Tillinmäkeä palvelevaa Kampin linjaa – tästä ehdotuksesta lisää varsinaisen linjastoluonnoksen yhteydessä. 


Soukanniemi
Blogissa esittelemämme reittiehdotus, jossa 147 palvelisi Soukanniemen liityntäyhteyksiä, sai kriittisiä kommentteja, sillä tällaisessa vaihtoehdossa linjan 542 päätepysäkki pysyisi edelleen Ala-Soukassa. Tarkastelemme linjojen 147 ja 542 päätepysäkit Soukassa uudelleen linjastoluonnokseen.

Uudet runkolinjat
Suunnittelualueelle perustetaan jo aiemman linjastosuunnitelman (Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelma, HSLH 24.3.2020) mukaisesti päätetyt runkolinjat 520 ja 530. Näiden perustamisella on vaikutuksensa myös nykyisiin alueen linjoihin.
 • Linja 520 korvaa osittain linjan 532 palvelun, ja kulkee Turunväylän ja Kehä l:n kautta Leppävaaraan. Linja 544 tarjoaisi palvelun Karamalmin suuntaan.
 • Linja 530 korvaa linjojen 134 ja 136 palvelun Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä, ja linjalle 531 tehdään samalla reittimuutos Sunassa.
 • Blogikommenteissa huolta herätti linjan 531 päättäminen Espoon keskukseen Jorvin sijaan. Linja 530 tarjoaa runkolinjoille ominaisen tiheän, sujuvan ja laajojen liikennöintiaikojen palvelun Etelä-Espoosta (mm. Matinkylästä) Jorviin ja aina Myyrmäkeen saakka. Olarin yhteyksien osalta tämä kuitenkin tarkoittaa linjan 531 päättämistä Espoon keskukseen ja vaihdollisen yhteyden tarjoamista Jorviin. Vaihto linjalta 531 linjalle 530 olisi sujuva, sillä se tapahtuisi samalta pysäkiltä ja vaihtoaika olisi tiheiden vuorovälien ansiosta lyhyt. Linjan 531 jatkaminen Espoon keskuksesta Jorviin olisi päällekkäistä palvelua runkolinjojen 200 ja 530 sekä Espoonlahden suunnasta tulevan linjan 542 kanssa.

Mitä seuraavaksi?
Ensimmäisen linjastoluonnoksen julkaisu on käsillä Espoon osalta. Kirkkonummen linjastoluonnos julkaistaan hieman myöhemmässä vaiheessa.

Olemme tässä blogissa esitelleet alustavia reittiehdotuksia bussilinjoille, ja niitä on muun muassa blogikommenttien ja asukastyöpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta muokattu. Linjastoluonnoksessa tulemme siis esittelemään nämä hiotut ehdotukset uusista bussilinjoista – yhteistyö suunnittelualueen asukkaiden kanssa kuitenkin jatkuu ja toivommekin vilkasta keskustelua luonnoksen pohjalta täällä blogissa.

Olethan kuulolla, sillä julkaisemme linjastoluonnoksen pian!

24 marraskuuta 2020

Kirkkonummi – Vaihto metroon Kivenlahdessa vai Matinkylässä?

Metron jatkuessa Kivenlahteen tarkasteluun on syytä ottaa myös Kirkkonummelta nykyisin Matinkylään päättyvien linjojen eri päätepysäkkivaihtoehdot. Espoossa liityntäyhteyksiä tullaan suuntaamaan metroverkon lähimmille asemille linjojen päättyessä osittain Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin. Kirkkonummen linjojen lopulliseen päätepysäkkiratkaisuun vaikuttavat mm. metron jatkeen myötä lisääntyvät metroliikenteen kustannukset, linjojen mahdollisesta lyhentämisestä saatavat säästöt bussiliikenteestä sekä tulevan linjaston tarjoamat vaihtomahdollisuudet ja matka-ajat.

Kävimme läpi erilaisia vaihtoehtoja, joista tarkempaan tarkasteluun valikoitui linjojen päättäminen nykyiseen tyyliin Matinkylään tai sitten Kivenlahden metroaseman kautta Espoonlahteen. Metroliikenteessä lähtökohtana on hankesuunnitelman mukainen liikennöintimalli, jossa puolet lähdöistä päättyy Tapiolaan ja puolet ajetaan Kivenlahteen. Metron vuorovälit ovat samat sekä Matinkylässä että Espoonlahdessa/Kivenlahdessa riippumatta siitä minne metroasemalle Kirkkonummen linjat ajetaan. Listasimme alle muutamia nostoja molempien vaihtoehtojen vaikutuksista liikkumiseen ja matka-aikoihin.

Kumpi päätepysäkki olisi sinulle mieluisampi ja minkä takia?

Kirkkonummen liityntälinjojen päätepysäkkivaihtoehtoina ovat Espoonlahti ja Matinkylä. Espoonlahden vaihtoehdossa voisi metroon vaihtaa myös Kivenlahdessa.


Liityntälinjat Matinkylään (nykyinen järjestely)

Metron jatkeen valmistuttua liikkumisessa ei juurikaan tapahtuisi muutoksia, jos liityntäyhteydet päättyisivät edelleen nykyiseen tapaan Matinkylään. Matka-ajat eri alueille pysyisivät pitkälti nykyisellään. Jatkossakin matkustaminen Espoonlahden alueelle tapahtuisi nykyiseen tapaan Espoonlahdensolmun pysäkeiltä kävellen (matkaa n. 1,4km) tai vaihtaen Martinsillalla busseihin tai metrolla Matinkylästä Espoonlahteen. Metromatka Matinkylän ja Kivenlahden välillä kestää arviolta n. 10 minuuttia.

Etelä-Espoon liityntälinjaston painopiste muuttuu hieman, kun nykyisin Matinkylään päättyviä Suur-Espoonlahden linjoja päätetään jatkossa osittain Espoonlahden uuteen bussiterminaaliin. Matinkylä pysyy kuitenkin edelleen merkittävänä joukkoliikenteen solmukohtana, josta vaihtoyhteyksiä tarjotaan laajasti eri puolille Espoota. Osa läntisen Espoon alueista olisi jatkossa kahden vaihtoyhteyden takana (bussilla Matinkylään – metrolla Espoonlahteen – bussilla esim. Saunalahteen).

 

Liityntälinjat Kivenlahden kautta Espoonlahteen

Matinkylän sijasta Kirkkonummen liityntälinjoille päätepysäkkivaihtoehtona on Espoonlahden uusi bussiterminaali. Tällöin Kirkkonummen linjat ajettaisiin Länsiväylältä/Vanhalta Jorvaksentieltä Kivenlahdentietä, Espoonlahdenrantaa ja Espoonlahdenkatua pitkin bussiterminaaliin, jossa vaihto metroon tapahtuisi. Matka-aika Kirkkonummen ja Helsingin keskustan välillä kasvaisi joitakin minuutteja.

Espoonlahden vaihtoehdossa bussista metroon vaihtaminen olisi mahdollista tehdä metron tulevalla päätepysäkillä Kivenlahdessa, katuverkon pysäkiltä metroaseman sisäänkäynnin vierestä. Kysymys on se, kummalla metroasemalla vaihto tahdistetaan ja painotetaanko matka-aikaa vai vaihtoa sisätiloissa. Jos vaihto sovitetaan Kivenlahdessa, niin matka-aika olisi arviolta 2-4 minuuttia pidempi kuin Matinkylän vaihtoehdossa. Jos vaihto tahdistetaan Espoonlahdessa, niin matka-aika olisi 4-6 minuuttia pidempi Matinkylään verrattuna. Vaihdon tarkka täsmääminen ei onnistu molemmissa, sillä bussi on hitaampi kuin metro Kivenlahden ja Espoonlahden välillä. Vaihdon täsmääminen Espoonlahdessa tarkoittaisi pidempää vaihtoaikaa Kivenlahdessa ja pidempää matka-aikaa Helsinkiin ja metron varrelle. 

Tässä vaihtoehdossa metron jatkeen vaikutusalueen, Espoonlahden saavutettavuus Kirkkonummelta paranisi huomattavasti. Kirkkonummen bussien kyytiin voisi jatkossa nousta Espoonlahden ja Kivenlahden katuverkolta, kun nykyisin lähin pysäkki on Länsiväylän rampilla Espoonlahdensolmussa. Matka-ajat Kivenlahteen ja Espoonlahteen lyhentyisivät merkittävästi, kun Matinkylän vaihtoehdossa esitetty metromatka (Matinkylä – Kivenlahti) tai kävely Espoonlahdensolmusta jäisivät väliin. Aikasäästöä tulisi siis n. 15min näille alueille matkustaessa. Läntisen Espoon liityntäyhteyksien painopiste siirtyy tulevaisuudessa Espoonlahteen, joten myös näiden linjojen vaikutusalueille yhteydet parantuisivat. Toisaalta taas Matinkylästä lähteviä busseja käyttäville näistä muodostuisi jatkossa kahden vaihdon matkoja (bussilla Kivenlahteen – metrolla Matinkylään – Matinkylästä bussilla esim. Suurpeltoon).

 

Vaihtoyhteydet muille bussilinjoille

Bussilinjojen väliset vaihtoyhteydet muuttuvat siis joka tapauksessa. Espoon liityntälinjojen lisäksi metron jatkeen myötä nykyisiin Espoosta Kamppiin ajettaviin linjoihin on myös tulossa muutoksia. Näiden lisäksi myös linjalle 510 (Herttoniemi-Pasila-Meilahti-Westendinasema) on pohdittu muutosta, jossa linjaa jatkettaisiin Espoonlahteen asti. Metron kuormitusta vähentävien linjojen (Espoosta Kamppiin) muutokset vaikuttavat osaltaan myös tuleviin bussi-bussi vaihtoihin Kirkkonummen suunnalta, joten omaa mielipidettä muodostaessa kannattaa tutustua myös näihin. Näihin liittyvä blogipostaus kommentteineen on luettavissa täällä: https://hslmetrokivenlahteen.blogspot.com/2020/10/suorien-bussilinjojen-tulevaisuus.html.

 

Tiivistetysti

Päätepysäkin valinta vaikuttaa luonnollisesti myös bussilinjaston kustannuksiin. Metron jatke lisää omalta osaltaan joukkoliikenteen kokonaiskustannuksia, joten vastaavasti bussiliikenteen puolelta kustannuksia pyritään karsimaan. Näistä vaihtoehdoista Espoonlahden päätepysäkki on bussiliikenteen osalta edullisempi ratkaisu, jonka myötä mahdolliset muut liityntälinjaston muutokset jäisivät oletettavasti Matinkylän vaihtoehtoa lievemmiksi. Toisin sanoen päätepysäkin sijoittuessa Matinkylään, matka-ajat Helsingin suuntaan olisivat hieman nopeampia, mutta samalla linjasto olisi kalliimpi päällekkäisenä metron kanssa ja mahdollisesti nykyistä Kirkkonummen alueen liikennettä jouduttaisiin jonkin verran vähentämään. Espoonlahden päätepysäkkiratkaisussa matka-ajat olisivat hieman pidemmät Helsingin suuntaan, mutta paineet Kirkkonummen palvelutason vähennyksille jäisivät pienemmiksi.

 

Mitä ajatuksia sinulle heräsi Kirkkonummen linjojen päätepysäkkivaihtoehdoista?

 •           Missä haluaisit vaihtaa?
 •           Mitkä tekijät ovat sinulle tärkeitä matkassa ja vaihdossa?
 •           Minne matkasi suuntautuu?
 •           Mitä muita ajatuksia Kirkkonummen joukkoliikenteestä heräsi?


Päivitys 30.11.2020

Kerro asiakaskyselyssämme, kumpi päätepysäkkivaihtoehdoista olisi parempi! 
Vastausaikaa on keskiviikkoon 9.12. asti.